Naturpark Lillebælt fik i december 2017 mærket Dansk Naturpark. Mærkningen gælder for en femårig periode. Naturpark Lillebælts nuværende mærkning som dansk naturpark udløber således med udgangen af 2022.

For at kunne fortsætte som dansk naturpark skal naturparken ansøge Friluftsrådet om fornyet mærkning for den kommende femårig periode 2023 – 2027.

Et af kriterierne for, at naturparken kan få mærket som dansk naturpark er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende femårige planperiode.

Naturparken har udarbejdet et forslag til naturparkplan, som beskriver, hvad naturparken vil arbejde med i perioden 2023 til 2027. Naturparken viser med planens mission, vision, strategi og langsigtede mål retningen for arbejdet. Planens oversigt over de konkrete projekter og indsatser viser de særlige tiltag, naturparken vil gennemføre og som vil være med til at forbedre naturen under og over havet, samt give de tre kommuners borgere og turister nye og gode oplevelser.

Forslaget til planen er godkendt politisk i de tre Naturpark Lillebælt kommuner: Kolding, Fredericia og Middelfart.

Forslaget er i høring fra 5. maj til 30. juni 2022.

Send dine spørgsmål eller høringssvar til naturparksekretariatet.

Naturparkplanen er resultatet af dels en indledende workshop for naturparkrådet og dels en idégenereringsfase hos fagkollegaer og samarbejdspartnere.

Naturparken forventer, at planen kan indstilles til endelig godkendelse i de tre kommuners byråd i november 2022.

Find det digitale forslag til naturparkplan på: naturparklillebaelt.dk/plan

Offentligt møde den 14. juni 2022 kl. 1630 – 1830
Du kan bidrage til debatten og høre mere om naturparkplanen og de temaer, som naturparken vil arbejde med på et offentligt møde, som afholdes i Tøjhuset, Gothersgade 34, 7000 Fredericia.