BlåtMTBsporStaurbySkov

Kom med ud i Staurby Skov og vær med til at indvie det nye mountainbike-spor i Naturpark Lillebælt. Sporet er et blåt spor som er beregnet til alle og som giver en fantastisk naturoplevelse.

Sporet indvies af borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og repræsentant for de frivillige MTBer, som har skabt sporet sammen med Middelfart Kommune.

Severin Kursuscenter giver kaffe og kage til 100 personer. Severin samarbejder om at lave flere MTB-spor i skoven syd for motorvejen.

Baghjulet griller pølser til alle og fortæller om foreningen.

Middelfart Cykel Club fortæller om klubben og arbejdet med de unge ryttere.

Middelfart Kommune fortæller om Staurby Skov bl.a. om forbedringer af stier, de nye p-pladser og natur-forbedringer.

Mødested: Ny parkeringsplads ved Staurbyskovvej overfor indkørsel til Strib Idrætsefterskole. 2. sep. kl 13 – 15.