Naturpark Lillebælt og de lokale fiskere er med støtte for VELUX FONDEN i gang med at opfiske og afsætte de mange krabber der er i Lillebælt. Dette er med til at skabe et bælt i balance.

Af Niels Ole Præstbro, Naturparksekretariatet

15 tons er fanget siden august.

Der er mange der har bemærket, at Lillebælt er fyldt med krabber. Siden august i år har de lokale fiskere fanget 15 tons strandkrabber, det vil blive til mange flere i takt med, at bundgarnsfiskerne kommer rigtig i gang. Og nu handler det om at få solgt og brugt krabberne.

Formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch siger:

– Krabberne kommer fra Lillebælt og fjordene, fx Kolding Fjord og Vejle Fjord og fra forskellige fiskere. Det er dette netværk vi skal have op at køre, men det kan ikke køre, hvis krabberne ikke kan blive solgt. Der skal være økonomisk bæredygtighed i det. Men jeg synes faktisk vi har været heldige med at komme af med krabberne fx til krabbesuppe.

Genoprette en økologisk balance

Opfiskning af krabber er en del projektet Bælt i Balance, hvor et stort netværk arbejder for genopretningen af den naturlige økologiske balance i Lillebælt. Den store mængde krabber, der i disse år lever i Lillebælt og fjordene, spiser fiskeæg og -yngel og ikke mindst ålegræsspirer om foråret. Ved at fjerne krabberne håber Naturpark Lillebælt på flere fisk og mere ålegræs, og at vi kan fjerne en vis mængde næringsstoffer fra havet, som ellers vil blive frigivet til havet, når krabberne dør. Vi har tæt kontakt til Vejle Fjord, hvor samme proces er i gang i projektet Sund Vejle Fjord.

Der skal også være en økonomisk balance

Bælternes Fiskeriforening og de lokale fiskere har tidligere igennem et EU-projekt fundet måder at udnytte krabberne på. Men der mangler stadig en dybere undersøgelse og test af muligheder for afsætning til konsumformål, som fx krabbesuppe produceret lokalt i naturparken. Projektet Bælt i balance understøtter fiskeriet efter krabber, da denne form for fiskeri medfører en ekstra omkostning og afsætningen, som endnu ikke er helt rentabel. Fiskerne skal også undersøge muligheden for at lave foder af krabber. Erhvervsfiskerne fra Bælternes Fiskeriforening vil i samme projekt undersøge om der kan udvikles et fiskeri, hvor man fisker direkte efter krabber og det på sigt kan danne grundlag for mere erhvervsfiskeri i området.

Kom gerne med ideer til brug af krabberne

Bælternes fiskeriforening vil meget gerne høre fra jer, hvis i har gode ideer til, hvad krabber kan bruges til. Og hvis du gerne vil lave krabbesuppe, så kan der helt sikkert købes lokale strandkrabber – der er rigeligt af dem!

Se Opskrifter på bl.a. krabbesuppe fra Naturpark Lillebaelt (Pdf)

Kontakt:

Niels Ole Præstbro, Naturpark Lillebælt tlf. 29 74 37 66

Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening tlf. 64 41 60 01

Om Bælt i Balance:

Med ”Bælt i Balance” vil Naturpark Lillebælt formidle, forske og forbedre hav- og kystmiljøet ved Lillebælt til glæde for borgere, besøgende og foreninger. Det er et femårigt projekt drevet af tre kommuner i samarbejde med forskningsinstitutioner og mange frivillige og med støtte fra VELUX FONDEN og Nordea-fonden.

https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/