Frivillige borgere, DTU Aqua, studerende og Naturpark Lillebælt har undersøgt og analyseret fiskebørnehaver, også kaldet biohuts. Resultatet tyder på over en fordobling af fisk som torsk, havkarusse og toplettet kutling ved fiskebørnehaverne.  – Jeg er stolt af resultatet. Især fordi vores projekt integrerer viden fra lokale borgere, forskere og studerende, siger Seniorforsker Jon Svendsen fra DTU Aqua.

25. sep. 2023

 Over dobbelt så mange fisk

I februar 2022 blev 56 fiskebørnehaver opsat i havne og marinaer i Naturpark Lillebælt. Det er 56 bure fyldt med tomme østersskaller, som hænger nede i vandet for at hjælpe med at skabe et nyt levested for fisk i området. Målet var at skabe mere lokal biodiversitet. Håbet var en fordobling af forekomsten af fiskeynglen i områderne med fiskebørnehaverne. Undersøgelser med video tyder nu på omkring dobbelt så mange små torsk, dobbelt så mange havkarusse og 3 gange så mange toplettet kutling ved fiskebørnehaverne sammenlignet med andre områder i marinaerne uden fiskebørnehaver. Lignende positive effekter er også observeret fx ved Helsingør og Københavns Havn, hvor der også er opsat biohuts.

Seniorforsker Jon Svendsen fra DTU Aqua siger: – Undersøgelsen er fantastisk, dels fordi fiskebørnehaverne lader til at have en positiv virkning, dels fordi lokale borgere indsamler viden til projektet, og studerende bidrager med dataanalyse, artikler og film. Det ser ud til, at fiskebørnehaverne kan bidrage på vejen mod et bedre havmiljø – men vi er også nødt til at reducere tilførslen af næringsstoffer, ændre fiskemetoder, og begrænse rovdyr der æder fisk. Vi skal betragte fiskens fulde livscyklus og sørge for, at der ikke er flaskehalse.

 

Lokale borgere og studerende har været med

Resultatet er skabt med hjælp fra lokale borgere. Fra juni – oktober 2022 har 8 frivillige borgere fra Fredericia, Middelfart og Kolding haft gang i undervandskameraer, kamera-stænger, SD-kort og notesblokke. De frivillige borgere undersøgte, om de 56 fiskebørnehaver har en effekt for fiskene i området. De frivillige har optaget 44,5 timers video, som er blevet analyseret af DTU-studerende Klaudia Anna Kacperska. Klaudia har systematisk talt fisk på filmene og analyseret data som del af hendes spændende bachelor-opgave. Hun har også lavet en meget illustrativ film, man kan se på Youtube. Mads Rabech er SDU-studerende og har ligeledes analyseret data. Han har også lavet en interessant artikel om resultaterne i fagbladet Geografisk Orientering.  Se artikel om biohuts fra Geografisk Orientering. Mads har tilmed som frivillig filmet fiskebørnehaverne og noteret data.

En del af projektet Bælt i Balance

Etablering af fiskebørnehaver er en del af projektet Bælt i Balance. Bælt i Balance er et samarbejde mellem Naturpark Lillebælt, universiteter og en lang række organisationer. Forbedringer og forskningen i projektet er støttet af VELUX FONDEN, mens Nordea-fonden støtter indsatsen i forhold til frivillige og formidling. Det samlede budget til konkrete forbedringer af levesteder er 6,5 mio. kr., heraf er ca. 0,25 mio. brugt til fiskebørnehaver. Desuden har Jysk Småbådsfiskeklub fundet penge i klubkassen og har doneret 20.000 kr., ca. 4 Biohuts, der er sat op i Skærbæk Lystbådehavn ved Fredericia.

Fakta:

  • 44,5 timers undervandsfilm er optaget af frivillige.
  • En fiskebørnehave vejer ca. 23 kg og er 80 cm høj, 50 cm bred og 36 cm dyb.
  • Det er det franske firma Ecocean, som har opfundet og varemærkeregistreret produktet Biohut.
  • Der er opsat i alt 56 Biohuts 7 steder i Naturpark Lillebælt. Du kan finde dem her: Kolding Inderhavn, Kolding Lystbådehavn Nord og Syd, Skærbæk Lystbådehavn, Kanalbyen Fredericia, Middelfart Marina og Lillebæltværftet i Middelfart.
  • Se mere her: https://naturparklillebaelt.dk/biohuts/