Et nyt stenrev er etableret i Naturpark Lillebælt, og nu er lokale fiskere, kommuner og forskere enige om at frede stenrevet og 8 km2 hav i 5 år for at undersøge effekterne.

Aftalen er en del af projektet Bælt i Balance og indgået efter lokal dialog om forbedringer i havets biodiversitet. Formand for Bælternes Fiskeriforening, erhvervsfisker Allan Buch, har været med hele vejen og udtaler:

  • Vi er rigtig glade for det samarbejde vi har i Naturpark Lillebælt om frivillige projekter. Det her viser, at vi som erhvervsfiskere også er villige til at afgive et område til undersøgelser af fiskevandringer og effekten af stenrev i havet. Et hav vi lever af som erhvervsfiskere, og som betyder meget for mange. Vi kan lokalt via dialog finde mange løsninger, og bidrager når det giver mening.

Ib Jensen, Formand for Føns Vig Fritidsfiskerforening og Jollehavn udtaler:

  • Vi vil som fritidsfiskere gerne være med til at få flere fisk og få mere viden om, hvordan stenrev og fredninger virker.

Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund udtaler:

  • Vi bakker selvfølgelig op om aftalen, og vi håber, at alle der elsker at fange fisk også vil hjælpe med at frede området i 5 år. Du må stadig gerne gå med stang langs kysten og fiske i Tybrind Vig, da det især er torsk vi vil prøve at beskytte, og der er fiskeri fra båd med trawl, line og garn den vigtigste presfaktor.

Formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Jacob Bjørnskov Nielsen siger:

  • Samarbejdet om Naturpark Lillebælt handler om dialog og frivillige projekter. Det nye stenrev og denne banebrydende aftale om en frivillig fredning i 5 år, ser jeg som resultat af naturparkens tilgang. Det er unikt at få så mange aktører til at gå sammen om havet. Der skal også lyde en stor tak til VELUX FONDEN for støtte til dette projekt.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd ser aftalen som et godt eksempel og noget især staten skal arbejde videre med:

  • Havet har en kæmpe værdi for borgere og besøgende i vores kommuner. Vi vil gerne investere i løsninger, og denne aftale er et forsøg på at gøre noget for havet lokalt, når nu vi ikke har fået den store hjælp fra staten. Vi har brug for at staten tager mere ansvar på den lange bane og får taget beslutninger for hele Danmarks havmiljø. Vi mangler afklaringer om vandområdeplanerne, marin naturnationalpark, trawlforbud og havplanen. Regeringen har en ambition om at fremlægge en havplan med en målsætning om 10 % strengt beskyttet hav og yderligere 20 % beskyttet hav. Det, mener vi, er både rigtigt og nødvendigt.

Formålet er flere fisk og mere viden

Det nye stenrev er etableret i Tybrind Vig. Der er udlagt omkring 5.400 tons sten fra Norge på 6-8 meters dybde. Der plejede at være mange naturlige stenrev i de danske farvande, men i dag er mange af dem forsvundet, fordi der de sidste 100 år er blevet fisket mange sten op af havet til havne og moler. Det nye stenrev skal være et nyt levested for dyr og planter, særligt torsk. Ved at frede det i 5 år for fiskeri håber aktørerne at få flere fisk især torsk tilbage til området og at blive klogere på effekter af stenrevet og fredningen.

Hvem er med i aftalen?

Udover kommunerne bag Naturpark Lillebælt, så er følgende med i den frivillige fredning:

  • Erhvervsfiskerne ved Bælternes Fiskeriforening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale foreninger
  • Fritidsfiskerne ved Føns Vig Fritidsfiskerforening og Jollehavn og Lillebælt småbådsklub
  • Forskere fra AU og DTU Aqua.

Hvad betyder den frivillige fredning i Tybrind Vig?

Fredningen betyder, at hele området på ca. 8 km2 friholdes for fiskeri. Fiskeri med stang fra kysten er dog tilladt. Fredningen er frivillig og fiskeri genåbnes efter 5 år, dvs. i januar 2028. I 2026 forventes rapporter fra projektet Bælt i Balance. Rapporterne vil bidrage til at forstå, om den frivillige fredning kan hjælpe torsk og marsvin.

Forskningen sker i samarbejde med Aarhus Universitet, som undersøger effekt på marsvin, og DTU Aqua, som undersøger fredningens mulige betydning for torsk.

Jon C. Svendsen fra DTU Aqua er imponeret over aftalen:

  • Det er sjældent, at vi forskere ser så godt et samarbejde som samarbejdet omkring Lillebælt. Det er forbilledligt på mange måder. Vi glæder os til at undersøge torskene i området, og vi er glade for den opbakning, vi får til vores forskning. Vi forventer at opnå nogle vigtige resultater fra Lillebælt, der kan hjælpe med at sikre fremtidens fiskebestande. Vi håber, at samarbejdet omkring Lillebælt kan fortsætte i mange år fremover.

Stenrevet og fredningen af Tybrind Vig er del af projektet Bælt i Balance

De tre kommuner i Naturpark Lillebælt har sammen sat gang i projektet ”Bælt i Balance” i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige og med støtte fra: Nordea-fonden, VELUX FONDEN og Friluftsrådet. Naturpark Lillebælt vil som del af projektet gerne i kontakt med frivillige, som måske har film eller billeder af det nye rev i Tybrind Vig eller andre rev i området.

Se kort med stenrevet og fredningen https://naturparklillebaelt.dk/wp-content/uploads/2023/03/Frivillig-fredning-Tybrind-Vig-Kort.pdf

Læs mere om projektet her https://naturparklillebaelt.dk/torskestenrev/