Formand for naturparken 2022 ønsker godt nytår og gør status for året der gik i Naturpark Lillebælt.

 Af John Nyborg, Fredericia Byråd, formand for naturparken 2022, 28. dec. 2022

Samarbejdet mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommune er grundlaget

Det har været en stor fornøjelse for mig at være formand for Naturpark Lillebælt her i 2022. Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark, og er organiseret i de tre Lillebælts kommuner – Kolding, Middelfart og Fredericia. Dette samarbejde er grundlaget for naturparken.

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset af smukke kystnære landskaber. Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin. I naturparken arbejder vi for, at virksomheder, borgere og turister får gode bæredygtige oplevelser og sammen får lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Vi fik en fantastisk julegave i år, nemlig en genmærkning som Dansk Naturpark af Friluftsrådet. Genmærkningen gælder for fem år frem til 11. december 2027, og vi har fået den, fordi vi har samarbejdet og lavet en gennemarbejdet naturparkplan. Tak til alle der sendte høringssvar og til de tre byråd i Kolding, Fredericia og Middelfart for naturparkplanen, som nu har sikret os 5 år mere som naturpark.

Naturpark Lillebælt er et velfungerende netværk – og nu kommer en marin naturnationalpark

Naturpark Lillebælt har gennem de første 5 år opbygget en velfungerende organisation med et sekretariat, som arbejder sammen med et stort netværk af aktører. Det er fx de tre kommuners byråd og administration, visitorganisationer, destinationer, partnere, venner, guider, forskere, fiskere, naturparkråd og mangle flere.

En ny tæt samarbejdspartner bliver den kommende nye marine naturnationalpark i Lillebælt, som vi forventer skal administreres af

Miljøstyrelsen i Odense. Vi har allerede god dialog og tæt kontakt med styrelsen, men der mangler stadig de overordnede politiske beslutninger for at igangsætte og definere den marine naturnationalpark.

Vi glæder os til at den nye regering sætter fut i forbedringer for den marine biodiversitet. Jeg har med stor interesse læst regeringsgrundlaget for Danmarks nye regering. Der står fx at regeringsgrundlaget: at den nye midterregering går sammen om løsninger, der ville være umulige at få gennemført hver for sig. Det gælder også klima- og biodiversitetskrisen, som kalder på handling fra os, der har ansvaret nu.

I den forbindelse vil jeg som formand for Naturpark Lillebælt gøre den nye regering opmærksom på biodiversiteten og havmiljøet i Lillebælt. Hvis vi skal stoppe tilbagegangen af biodiversiteten i Lillebælt, så kræver det handling og samarbejde. Men der skal ske noget nu. Et samarbejde mellem Naturpark Lillebælts netværk og staten herunder den nye marine naturnationalpark er vejen frem.

Året 2022 i Naturpark Lillebælt

2022 begyndte med foredrag om ålegræs til nytårskuren, besøg af en nytårshval og med etablering af 56 Biohuts/fiskebørnehaver rundt i naturparken. En god gruppe af frivillige har været med til at filme fiskebørnehaverne, så vi finder ud af om de virker sammen med DTU Aqua. Dette er en del af projektet: Bælt i Balance.

I samarbejde med visiter, destinationer og partnere er der i 2022 opnået tilskud på 1,5 mio. kr. til projekt om regenerativ turisme, som begynder her i 2023. Det handler om at undersøge, hvordan besøgende i vores område kan være med til at forbedre fx havmiljøet samtidig med at de har en god oplevelse.

Vi har i år fået flere partnere, så vi nu er i alt 29 partnere. Vi har også fået uddannet en flok nye vildmad guider som del af projekt med de andre Danske Naturparker. Mærkningsordningen Smag på Lillebælt blev igangsat i år med de første 5 lokale produkter. Netværket vokser.

Derudover har arbejdet med den nye naturparkplan fyldt meget, og der har været politiske drøftelser, høring i 8 uger og offentligt møde, hvor der er kommet mange gode input.

Naturparken har formidlet og været synlig i år på bl.a. Verdensmålsdag i Kolding, Nordic Outdoor Show i Fredericia, Grønne dage i Fredericia, Klimafolkemødet i Middelfart og Madsbyparken Fredericia med deltagelse af tusindvis af besøgende. Naturparken er også meget aktiv på de sociale medier med et stigende antal følgere. Naturvejlederne har haft 1650 deltagere med på ture og 1670 skoleelever har lært om naturparkens hav og natur.

Jeg ser frem til at arbejde videre med naturparkens mission og vision i 2023. Jeg glæder mig især til de to nye stenrev der kommer i Lillebælt, som følge af vores projekt Bælt i Balance, og forskningen der er knyttet til dem. Vi er i gang med at skabe en forandring mod en naturpark med en natur i balance, men det tager tid, og der skal både forbedringer, forskning og formidling til og ikke mindst – samarbejde.

I samarbejdets ånd ønsker jeg alle et rigtig godt nytår.