Betingelserne for fisk, hvaler og det resterende økosystem er under pres i Lillebælt. Derfor har Naturpark Lillebælt søsat projektet ”Partnere for et bælt i balance”, hvor turisme- og oplevelsespartnere hjælper til med at bringe Lillebælt mod en bedre balance.

En af Naturparkens partnere er Bridgewalking Lillebælt. De har i år tredoblet deres investering i naturparkens marsvine-bamser, hvor overskuddet af salget ubeskåret går til forbedringer i Lillebælt, som gavner marsvinene. Og engagementet for at gøre noget godt stopper ikke her:

Køb en marsvine-bamse eller spot et marsvin
”Bæredygtighed er vigtigt for os, og derfor vil vi selvfølgelig gerne støtte op om den dagsorden. Vi er stolte over at have Danmarks største Naturpark omkring os, fordi vi kan være med til at tilbyde vores gæster oplevelser, som giver lyst til at passe på naturen”, siger Lone Skjoldaa fra Bridgewalking Lillebælt.

”Derfor har vi i år udvidet vores indsats for at samle penge ind til marsvinefonden. Siden 1. maj har vi sat en streg for hver tur på broen, hvor der er blevet spottet marsvin.  For hver streg donerer vi 10 kr. til Naturpark Lillebælts marsvinefond, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har samlet godt 11.000 kr. ind til fonden. Fra 1. maj til udgangen af august er der spottet marsvin på 1.136 ture. Mange af vores gæster vil faktisk gerne gøre endnu mere og køber derfor ofte også en bamse med hjem eller donerer et beløb til marsvinefonden via Mobile Pay.”

Maren Marsvin viser hvor mange penge der er indsamlet til marsvinefonden

Maren Marsvin hos Bridgewalking Lillebælt

Partnere for et bælt i balance
Projektet ”Partnere for et bælt i balance” skal bl.a. være bindeled i et netværk, som består af det lokale turisme- og oplevelseserhverv på tværs af Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner. Flere virksomheder er godt i gang og alle kan melde sig ind i partnerskabet, så længe man er beliggende eller har aktiviteter indenfor Naturpark Lillebælts kommuner.

Et stærkt lokalt fællesskab skal sikre en bæredygtig turismeudvikling
”Vi har en perle her – Danmarks største naturpark. Lillebælt er kernen og marsvinet er symbolet. Det skal vi alle sammen værne om. Sammen tager vi vare på den unikke naturpark og arbejder med at sikre en udvikling, som fremmer den bæredygtige turisme, så vi alle kan nyde godt af vandet omkring os – også i fremtiden. Derfor er projektet ”Partnere for et bælt i balance” en god mulighed for vores erhvervsdrivende, for at bidrage til nogle konkrete tiltag, som gavner Lillebælt. Det skal være nemt for vores turistbranche at spille ind i den bæredygtige dagsorden”, siger John Nyborg, formand for Naturpark Lillebælt.

Naturparkens partnere kan bidrage til 3 forskellige indsatser

Naturparkens partnere kan bidrage til 3 forskellige indsatser

16.000 kr. indsamlet til marsvinefonden
Konkret kan man som partner hjælpe med at minimere krabbebestanden i Lillebælt, indsamle penge til Naturpark Lillebælts marsvinefond og fjerne affald ved kysten og i naturen. Disse tiltag skal give de erhvervsdrivende mulighed for at hjælpe til med at få bæltet i balance. Alene i 2021 har partnerne således været med til at indsamle mere end 16.000 kr. til marsvinefonden, fjernet 3.000 kg skrald og afsat 175 kg krabber. Og samarbejdet fortsætter stærkt i 2022 og de kommende år.

Facts