Arbejdet med at bygge to nye stenrev i Lillebælt går nu i gang, og de første sten er på vej fra Norge. De to stenrev skal øge biodiversiteten i havet og gøre os klogere, siger formand for naturparken.

10. jan. 2023

Biodiversiteten i havet er vigtig

De to nye stenrev er en del af en rejse mod et Lillebælt og en natur i balance, siger formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Jacob Bjørnskov Nielsen:

  • Lillebælt har en kæmpe betydning for os der bor her. Det er attraktivt at se marsvin, at kunne fange fisk, at vide der er liv derude. Derfor går vi sammen om at etablere stenrev, for at gøre noget ved et havmiljø i ubalance. Vi ved det tager tid, og der skal gøres flere ting, men ved både at skabe et mere rent havmiljø og samtidig øge levestederne fx ved fiskebørnehaver og stenrev, så viser vi vejen og får mere biodiversitet i havet.

Der laves også forskning på de to rev

Jacob Bjørnskov Nielsen er også glad for, at der er midler til forskning på de to nye stenrev:

  • Vi skal blive klogere på metoderne og måden vi skaber biodiversitet på i havet. Her etablerer vi fx verdens første smoltrev ved Varbjerg, og effekten skal undersøges, så vi ved, hvad der virker.

Forskningen sker i samarbejde med Aarhus Universitet, som undersøger effekt på marsvin, og DTU Aqua, som undersøger effekt på havørred og torsk.

Placering af revene

Der er lavet en grundig forundersøgelse af, hvor stenrevene skulle placeres for at give størst effekt. Der skal bygges:

  • Et huledannende stenrev målrettet torsk og marsvin i Tybrind Vig på ca. 2800 m3 sten fordelt på 1 ha.
  • Et stenrev ved å-udløb målrettet havørred ved Varbjerg Havn ca. 3100 m3 sten fordelt på 1 ha.

I Naturpark Lillebælt er allerede etableret 56 fiskebørnehaver ved havne og marinaer og 6 stenrev fx ved den Gl. Lillebæltsbro, Ålehoved og Solkær Enge.

Sten fra Norge og Danmark

Entreprenørfirmaet Høj Nordic Marine Contractor fra Horsens vil i de kommende dage hente sten fra Norge. Stenene er fra Kragerø ved Larvik. Der vil komme et større stenskib ad to omgange, som vil læsse sten af i et sø-depot, og herefter vil de begynde at bygge stenrevene med mindre skibe. Det hele afhænger dog af vejr og vind, så revene vil blive bygget i perioden fra januar-marts.

Der tilføres også sten fra Danmark, som er marksten og sten fra nedrivninger af gamle bygninger, som kan bruges som genbrug i havmiljøet. Naturpark Lillebælt arbejder sammen med Haderslev Kommune, som bruger samme entreprenør og sten til et nyt rev ved Raade Hoved.

Stenrev er et vigtigt levested som mangler i havet

Stenrev er vigtige levesteder for mange dyr og planter i havet. Her lever bl.a. muslinger og tang, som kræver et hårdt underlag at hæfte sig til, og hvor fx torsk og hummer kan finde skjul og føde.

Der plejede at være mange naturlige stenrev i de danske farvande. Mange af dem opstod under istiderne, hvilket er ganske unikt for det danske istidslandskab. Men i dag, er mange af dem forsvundet. Fordi der er blevet fisket mange sten op af havet til havne og moler gennem de sidste 100 år.

De to stenrev er del af projektet Bælt i Balance

De tre kommuner i Naturpark Lillebælt har sammen sat gang i projektet ”Bælt i Balance” i samarbejde med forskningsinstitutioner og frivillige og med støtte fra: Nordea-fonden, VELUX FONDEN og Friluftsrådet.

Du kan læse mere om begge rev her:

https://naturparklillebaelt.dk/torskestenrev/

https://naturparklillebaelt.dk/smoltrev/